Deze website is opgeheven per 25 mei 2020: Medisch Ethische Toetsingscommissie Twente (METC) gefuseerd met MEC-U

Zoals bekend is, is de METC Twente eind vorig jaar gefuseerd met de MEC-U te Nieuwegein. Hiermee is de accreditatie van de METC Twente op 1 januari 2020 als erkende METC ingetrokken. Het wegvallen van de METC Twente heeft een aantal belangrijke gevolgen waar we u van op de hoogte wil stellen.

 Nieuwe website

Voorheen was alle informatie omtrent het indienen van studies (WMO en niet WMO) op de website van de METC Twente te vinden. Deze website komt te vervallen. Daarom hebben we deze informatie ondergebracht bij de website van MST (onder ‘wetenschap en onderzoek’) en deze website vernieuwd. Zie https://www.mst.nl/over-mst/wetenschap-en-onderzoek

Vanaf heden is hier, naast informatie over o.a. het wetenschapsbureau, alle informatie (incl. formulieren)  te vinden die nodig is voor het indienen en uitvoeren van onderzoek. De website is nog in ontwikkeling. Met de ‘PR werkgroep’ van de wetenschapscommissie zijn we aan het kijken hoe we wat meer inzicht kunnen gaan geven in de onderzoekslijnen van de vakgroepen (zowel voor patiënten als voor onderzoekers). Luc Koopman en Valerie van den Brink participeren hierin.

 

Nieuwe emailadressen

Met het wegvallen van de METC Twente, komt ook het emailadres van de METC Twente (METC@mst.nl) te vervallen. Om iedereen nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft het wetenschapsbureau een aantal nieuwe emailadressen aangemaakt.

 

wetenschapsbureau@mst.nl

Voor algemene vragen en vragen over onderwijs en consulten betreffende wetenschappelijk onderzoek. Het emailadres ITWO@mst.nl komt hiermee te vervallen.

lokaleuitvoerbaarheid@mst.nl

Voor vragen over lokale uitvoerbaarheid van WMO-plichtige studies*  en toestemming RvB. Het emailadres ITWO@mst.nl komt hiermee te vervallen.

nietwmo@mst.nl

Voor vragen over en indiening/melding van niet WMO-plichtige studies* en toestemming RvB.

monitoring@mst.nl

Voor vragen over monitoring van zelf-geïnitieerd onderzoek en indiening van/vragen over een monitorplan.

*Voor het verschil tussen WMO-plichtige en niet WMO-plichtige studies wordt verwezen naar de website (https://www.mst.nl/over-mst/wetenschap-en-onderzoek).

 

We hopen u hiermee voldoende op de hoogte gesteld te hebben van deze recente ontwikkelingen.