Zie Downloads

Lokale Uitvoerbaarheid WMO plichtig onderzoek MST

Voor vragen voor het indienen van een verzoek lokale uitvoerbaarheid kunt u mailen naar itwo@mst.nl of metc@mst.nl.

Vooe het verzoek lokale uitvoerbaarheid WMO plichtig onderzoek in het MST kunt u gebruik maken van de volgende documenten. Volg vooral de instructies op de checklist.

Checklist Haalbaarheid is Lokale Uitvoerbaarheid MST

Formulieren lokale uitvoerbaarheid MST WMO plichtig onderzoek

Verzekeringspolis MST gecombineerd

Formulier B

Formulier D

Financiele Paragraaf

Formulier E

Verzekeringsparagraaf MST PIF

Tekst PIF contactgegevens MST

Monitorplan

Standaard Onderzoeksdossier

Scheidingsbladen Onderzoeksdossier