Zie Downloads

Monitoring MST

MONITORING MST-GEINITIEERD ONDERZOEK en DOWNLOADS

MST geïnitieerde onderzoeken dienen verplicht gemonitord te worden. Dit geldt zowel voor nieuwe studies als voor lopende studies (met looptijd tot minimaal 01-09-2019). Monitoring vindt plaats door een monitor van het wetenschapsbureau MST (of afgevaardigde). Voor nadere informatie over het monitoren en de werkwijze in MST wordt verwezen naar STZ SOP U9 monitoren.

 Templates en formulieren

Als u vragen heeft over het monitoren, kunt u contact opnemen met onze coördinator kwaliteit wetenschappelijk onderzoek: Martine Veehof (m.veehof@mst.nl; 06-21701711, grip 7550).