Zie Downloads

Voortgang onderzoek in MST

Het Wetenschapsbureau ontvangt graag de jaarlijkjse voortgangsrapportage van WMO-plichtig onderzoek die ook naar de toetsende METC wordt gestuurd of wordt gemeld in de portal Toetsing Online.

Ook de start- en stopdatum van WMO-plichtig onderzoek moet worden gemeld aan het Wetenschapsbureau.

Formulier Voortgangsrapportage

Formulier beeindiging Onderzoek