Zie Indienen studies en adviesaanvragen

WMO-plichtig onderzoek

WMO-plichtig onderzoek is onderzoek dat voldoet aan de volgende 2 voorwaarden;

  • Er is sprake van Medisch Wetenschappelijk Onderzoek EN
  • De proefpersonen worden handelingen of gedragingen opgelegd

WMO-plichtig onderzoek moet door een erkende METC of door de bevoegde instantie getoetst worden.

Check hier door wie uw onderzoek getoetst moet worden.

Toetsing door METC TWENTE: VOLG het NIEUWS gedeelte op deze website!

Dien uw WMO-plichtig onderzoek in bij een erkende METC en volg die website voor instructies:

Voor ZGT en MST onderzoekers is dat de MEC-U.

Voor onderzoekers van het Roessingh en UTwente is dat de CMO Arnhem Nijmegen

Voor een overzicht van erkende toetsingscommissie zie de website van de CCMO voor overige instellingen.

Toetsing door bevoegde instantie

Voor het indienen van nieuwe onderzoeksdossiers bij de bevoegde instantie wordt u verwezen naar de website van de CCMO