Zie Indienen studies en adviesaanvragen

WMO-plichtig onderzoek

WMO-plichtig onderzoek is onderzoek dat voldoet aan de volgende 2 voorwaarden;

  • Er is sprake van Medisch Wetenschappelijk Onderzoek EN
  • De proefpersonen worden handelingen of gedragingen opgelegd

WMO-plichtig onderzoek moet door een erkende METC of door de bevoegde instantie getoetst worden.

Check hier door wie uw onderzoek getoetst moet worden.

Dien uw WMO-plichtig onderzoek in bij een erkende METC en volg de website van die METC voor instructies:

Voor ZGT en MST onderzoekers is dat na 1 april 2019 de MEC-U.

Voor onderzoekers van het Roessingh en UTwente is dat na 1 april 2019 de CMO Arnhem Nijmegen

Voor een overzicht van erkende toetsingscommissie zie de website van de CCMO. De keuze van een erkende METC is aan de onderzoeker, maar de kosten van de toetsing kunnen verschillen. Ook kennen sommige erkende METC's een adherentie-gebied.

Verzoeken voor lokale uitvoerbaarheid WMO studies die in het MST gaan lopen, kunnen op de gebruikelijke wijze worden ingediend bij het wetenschapsbureau MST (ITWO). Onderzoekers van ZGT dienen de lokale uitvoerbaarheidsverzoeken bij hun eigen Raad van Bestuur in te dienen. 

Volg ook het NIEUWS op deze website voor de laatste informatie. 

Toetsing door bevoegde instantie

Voor het indienen van nieuwe onderzoeksdossiers bij de bevoegde instantie wordt u verwezen naar de website van de CCMO