Zie Indienen studies en adviesaanvragen

Verloop WMO-plichtig onderzoek

Voortgang VAN LOPEND WMO-PLICHTIG ONDERZOEK kan bij MEC-U WORDEN INGEDIEND. 

Loopt de studie ook in MST dan dient het wetenschapsbureau (ITWO) ook op de hoogte worden gehouden van de voortgang van een studie.