Over METC Twente

Vergaderschema METC TWENTE

Vergaderingen vinden in principe elke tweede maandag van de maand plaats tenzij deze dag samenvalt met een landelijke feestdag. De deadline is meestal 2 dinsdagen voor de vergadering tenzij deze dagen in een vakantieweek vallen. Uitzonderingen op de regel zijn gemarkeerd.

Vergaderschema 2018

Deadline: Dinsdag 12.00 uur

METC vergadering: Maandag 17.30 uur

19 december **

8 januari

30 januari

12 februari

20 februari**

12 maart

27 maart

9 april

24 april**

14 mei

29 mei

11 juni

26 juni

9 juli

31 juli

13 augustus

28 augustus geannuleerd i.v.m. ontbreken van een secretaris 

10 september geannuleerd i.v.m. ontbreken van een secretaris 

25 september

8 oktober

30 oktober

12 november

27 november

10 december

Let Op!!!

** Vervroegde deadline i.v.m. schoolvakanties en feestdagen