Zie METC Twente

Indienen WMO plichtig onderzoek en downloads divers

Dien uw WMO-plichtige studie voor hoofdtoetsing in bij een erkende METC en volg die website voor instructies:

Voor ZGT en MST onderzoekers is na 1 april 2019 de MEC-U de gelieerde METC.

Voor onderzoekers van het Roessingh en UTwente is na 1 april 2019 de CMO Arnhem Nijmegen de gelieerde METC.

Voor een overzicht van erkende toetsingscommissies zie de website van de CCMO. Een onderzoeker is vrij om een erkende METC te kiezen, maar de toetsingskosten kunnen verschillend zijn en sommige METC's hanteren een adherentiegebied. Bij WMO-plichtig onderzoek, dat voor toetsing is aangeboden bij een erkende METC, is voor elk deelnemend centrum lokale goedkeuring van de instellingsleiding nodig

Formulieren die u nog nodig kunt hebben voor voortgang of einde van de lopende WMO-studie bij METC Twente:

  1. Gecombineerde WMO- en aansprakelijkheidpolis MST (proefpersonenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering MST);
  2. Formulier voortgangsrapportage;
  3. Formulier beeindiging hoofdtoetsing.