Zie METC Twente

Downloads en indienen WMO plichtig onderzoek

Dien uw nieuwe toetsing WMO-plichtig onderzoek in bij een erkende METC en volg die website voor instructies:

Voor ZGT en MST onderzoekers is dat de MEC-U.

Voor onderzoekers van het Roessingh en UTwente is dat de CMO Arnhem Nijmegen.

Voor een overzicht van erkende toetsingscommissies zie de website van de CCMO voor overige METC's.


Formulieren die u nog nodig kunt hebben voor voortgang of einde van de lopende WMO-studie bij METC Twente:

  1. Gecombineerde WMO- en aansprakelijkheidpolis MST (proefpersonenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering MST);
  2. Formulier voortgangsrapportage;
  3. Formulier beeindiging hoofdtoetsing.