Zie Downloads

Amendementen WMO-plichtig onderzoek

Amendementen van WMO-plichtig onderzoek kunnen worden ingediend bij de MEC-U

MST en ZGT zijn gelieerde instellingen van de MEC-U.

Als de MEC-U besluit dat de lokale haalbaarheid in het geding is, of financieel wijzigt de situatie van het onderzoek, dient het wetenschapsbureau van het MST (ITWO) ook op de hoogte te worden gesteld van het amendement.

Is een oordeel noodzakelijk?

Kleine wijzigingen, zoals tekstuele correcties, worden meestal voor kennisgeving aangenomen. Inhoudelijke wijzigingen van het onderzoeksdossier en het toevoegen van onderzoekscentra krijgen eerst een oordeel van de METC Twente.

Inhoudelijke wijzigingen die altijd gemeld moeten worden zijn wijzigingen die effect hebben op:

  • De veiligheid van de proefpersoon;
  • De fysieke en psychische integriteit van de proefpersoon;
  • De wetenschappelijke waarde van het onderzoek;
  • Opzet en uitvoering van het onderzoek;
  • Kwaliteit/veiligheid van het geneesmiddel/placebo;
  • De Informatie in de Europese databank.

Indiendingsprocedure Amendementen

Alle documenten die u inhoudelijk wijzigt dient u ter beoordeling aan de MEC-U aan te bieden.