Downloads

Downloads haalbaarheidadviesaanvraag

Een volledig overzicht van de in te dienen stukken staat op de CHECKLIST.

LET OP: U dient onze checklist te volgen, LEES GOED!

Aan te leveren documenten:

LET OP: De hoofdonderzoeker in MST dient GCP gecertificeerd te zijn, conform de eisen van de STZ.

Een template voor het onderzoekscontract van STZ ziekenhuizen en Nefarma kunt u downloaden op de website van de STZ of Nefarma

Om in aanmerking te komen voor ontheffing van de afhandelingskosten dient het onderzoek onder de speerpunten wetenschappelijk onderzoek van MST te vallen.

Voortgang Haalbaarheidtoetsing

Indien u een amendement van een haalbaarheidsstudie in wilt dienen, neem dan even contact op met ons secretariaat.

Alle lokale formulieren voor het indienen van een haalbaarheidsadvies ineens downloaden.