Downloads

Downloads niet WMO-plichtig onderzoek

Op de checklist niet-WMO, kunt u vinden welke documenten u in dient te dienen voor een niet–WMO-plichtige aanvraag.

Bij de lokale formulieren voor MST vindt u ook een voorbeeld protocol voor nWMO-onderzoek en een voorbeeld PIF. Deze documenten bevatten ook passages over gegegens gebruik en opslag die voor MST verplicht zijn.  

Lokale MST formulieren

De lokale procedure in MST is te vinden in DBS. (Niet toegankelijk voor personen, buiten MST. U kunt een exemplaar via uw MST contactpersoon opvragen)

Procedure niet WMOplichtige studies