Downloads

Downloads WMO-plichtig onderzoek

Primaire indiening

De METC hanteert het standaardonderzoeksdossier van de CCMO, aangevuld met enkele lokale formulieren. Een volledig overzicht van de in te dienen stukken staat op de CHECKLIST METC Twente.

LET OP: U dient onze checklist te volgen, LEES GOED!

Alle lokale formulieren voor het indienen van een hoofdtoetsing ineens downloaden.

Aan te leveren documenten:

Indien het Medisch Spectrum Twente een deelnemend centrum is dienen indien van toepassing ook de volgende stukken aangeleverd te worden:

LET OP: De hoofdonderzoeker in MST dient GCP gecertificeerd te zijn, conform de eisen van de STZ.

Een template voor het onderzoekscontract van STZ ziekenhuizen en Nefarma kunt u downloaden op de website van de CCMO bij Standaardonderzoeksdossier

Ook dienen de stukken te voldoen aan de AVG, voor meer informatie hierover zie: http://www.ccmo.nl/nl/nieuwsarchief/impact-nieuwe-privacywetgeving-op-medisch-wetenschappelijk-onderzoek en http://www.ccmo.nl/nl/nieuwsarchief/aanpassingen-pif-vanwege-nieuwe-europese-privacywetgeving.

 Voortgang WMO-plichtig onderzoek