Nieuws

Vergaderschema 2019

Vergaderschema 2019

 

Deadline

dinsdag 12.00 uur

METC vergadering

maandag 17.30 uur

11 december 2018*

7 januari

29 januari

11 februari

26 februari *

11 maart

 Let op!!!

* Vervroegde deadline i.v.m. schoolvakanties en feestdagen.

26 februari 2019 is de laatste mogelijkheid om WMO-plichtig onderzoek voor toetsing bij de METC Twente in te dienen.

Daarna kan WMO-plichtig onderzoek worden ingediend bij de MEC-U. Zie voor hun procedures: https://www.mec-u.nl/

Niet WMO-plichtig onderzoek kan nog wel in het MST worden ingediend. Per 1 april 2019 staat daarvoor informatie op de website van MST Enschede.

Haalbaarheidsverzoeken dienen altijd bij de Raad van Bestuur van de eigen instelling ingediend te worden.