Nieuws

METC en ITWO bereikbaarheid feestdagen

Het kantoor van de METC en ITWO is met ingang van vrijdag 21 december 2018 tot maandag 7 januari 2019 gesloten.

Voor spoedeisende zaken  (het stoppen van een studie) geldt de volgende bereikbaarheid:

Wij verzoeken u het volgende in de e-mail te zetten:

  • Uw contactgegevens;
  • ons kenmerk van uw studie;
  • wanneer u te bereiken bent en hoe;
  • de reden van uw spoed e-mail.

Vanaf 07-01-2019 is het secretariaat weer beschikbaar en zullen overige mails en post weer in behandeling worden genomen.