Zie Nieuws

1 april 2019: Fusie WMO-studies METC Twente met MEC-U: NIEUWE INFORMATIE! Informatie voor onderzoekers:

Vanaf 1 april 2019 fuseert de METC Twente met de MEC-U te Nieuwegein.

Medical research Ethics Committees United (MEC-U) is een Medisch Ethische Toetsingscommissie die is ontstaan uit een samenwerking tussen het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht / Nieuwegein, het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, het Diakonessenhuis te Utrecht / Zeist / Doorn, het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam, het Meander Medisch Centrum te Amersfoort / Baarn en het OLVG te Amsterdam.

Aanvragen voor beoordeling van nieuwe WMO-plichtige studies kunnen nog tot 26 februari 2019 worden ingezonden naar de METC Twente. De METC Twente vergadert voor het laatst op 11 maart 2019.

Voor Amendementen en correspondentie over lopende WMO-plichtige studies blijft de METC Twente nog bereikbaar tot een nadere datum in 2019. Studies die in 2019 worden beeindigd, worden geheel afgehandeld door de METC Twente.

Alle lopende studies die bij de METC Twente zijn ingediend en waarover een positief oordeel is uitgesproken worden vanaf 1 april 2019 geleidelijk overgedragen aan de MEC-U (Behalve dus de studies die in 2019 aflopen). Beide METC's dragen zorg dat de dossiers van deze studies in het nieuwe elektronisch systeem van de MEC-U zullen worden opgenomen. Het is mogelijk dat voor studies van indieners buiten MST, ZGT, UTwente en het Roessingh aan deze overdracht kosten zijn verbonden.

Vanaf eind februari 2019 kunnen nieuwe WMO studies voor toetsing worden ingediend bij de MEC-U:

www.mec-u.nl

In MST/ZGT zal een lokale commissie na 1 april 2019 de zogenaamde niet WMO-plichtige onderzoeken van het MST en ZGT blijven beoordelen.

Verzoeken voor lokale uitvoerbaarheid (haalbaarheid) van elders getoetste WMO plichtige studies voor de Raad van Bestuur van het MST kunnen op de gebruikelijke wijze worden ingediend bij het wetenschapsbureau MST (ITWO). Onderzoekers van ZGT dienen de lokale uitvoerbaarheidsverzoeken bij hun eigen Raad van Bestuur in te dienen.

Per 1 april 2019 zal op de website van MST Enschede informatie zijn te vinden over het toetsen van ieder type onderzoek. 

Deze website van METC Twente zal in de loop van 2019 worden opgeheven.

De METC wil tenslotte opmerken dat indien de onderzoekers dit wensen lopende dossiers ook kunnen worden overgedragen aan andere commissies. Dit zal wel gepaard gaan met extra kosten.

Namens de voorzitter dr. J.F.F. Lekkerkerker,

drs. R.M.M. Bosschaart-Castermans, secretaris METC Twente