Zie Nieuws

Lopend WMO plichtig onderzoek getoetst door METC Twente is overgedragen aan MEC-U Onderzoekers hebben persoonlijk bericht gehad

Bericht aan onderzoekers:

Geachte onderzoeker(s),

In november 2019 is uw onderzoeksdossier aan de MEC-U te Nieuwegein overgedragen in verband met de fusie van METC Twente met MEC-U.

METC Twente verzoekt u de voortgang van uw dossier verder af te handelen bij de MEC-U.

Op hun website vindt u meer informatie: https://www.mec-u.nl/

Niet WMO-plichtig onderzoek en verzoeken lokale uitvoerbaarheid MST worden op de gebruikelijke manier afgehandeld door een lokale commissie in MST. Vanaf 1 januari 2020 streeft METC Twente ernaar een nieuwe website te activeren, als onderdeel van de MST internet website. Daar kunt u dan alle informatie vinden over de uitvoering van onderzoek in MST bij “wetenschapsbureau”. De accreditatie als erkende METC van METC Twente wordt per 1 januari 2020 ingetrokken.

Mocht u nog vragen hebben betreffende deze overdracht kunt u mailen naar metc@mst.nl. Dit e-mailadres blijft nog bestaan tot 1 januari 2020.

Het team van METC Twente wenst u veel succes met de verdere uitvoering van uw onderzoek.