Zie Nieuws

Vanaf 1 april 2019 geen (nieuwe) WMO toetsingen bij METC Twente: Wat nog wel? Informatie voor onderzoekers

Vanaf 1 april 2019 fuseert de METC Twente geleidelijk met de MEC-U te Nieuwegein.

Medical research Ethics Committees United (MEC-U) is een Medisch Ethische Toetsingscommissie die is ontstaan uit een samenwerking tussen het St. Antonius Ziekenhuis te Utrecht / Nieuwegein, het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven, het Diakonessenhuis te Utrecht / Zeist / Doorn, het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam, het Meander Medisch Centrum te Amersfoort / Baarn en het OLVG te Amsterdam. Daar komt METC Twente bij.

Voor afronden ingediende WMO-toetsingen, amendementen en correspondentie over lopende WMO-plichtige studies blijft de METC Twente nog bereikbaar tot een nadere datum in 2019 (mogelijk 1 november). Studies die in 2019 aflopen, worden geheel afgehandeld door de METC Twente.

Lopende studies die bij de METC Twente zijn ingediend en waarover een positief oordeel is uitgesproken worden vanaf 1 april 2019 geleidelijk overgedragen aan de MEC-U. Behalve dus de studies die in 2019 aflopen. Beide METC's dragen zorg dat de dossiers van deze studies in het nieuwe elektronisch systeem van de MEC-U zullen worden opgenomen. Het is mogelijk dat voor studies van indieners buiten MST, ZGT, UTwente en het Roessingh aan deze overdracht kosten zijn verbonden. Zodra een studie is overgedragen aan de MEC-U krijgt de onderzoeker persoonlijk bericht.

Nieuwe WMO studies kunnen door ZGT en MST onderzoekers voor toetsing worden ingediend bij de MEC-U:  www.mec-u.nl 

In MST zal een lokale commissie de zogenaamde niet WMO-plichtige onderzoeken van het MST en voorlopig het ZGT blijven beoordelen. Het is aan te raden om multicenter niet WMO-plichtige onderzoeken bij een erkende METC te laten beoordelen op WMO-plichtigheid. 

Verzoeken voor lokale uitvoerbaarheid (haalbaarheid) van elders getoetste WMO plichtige studies voor de Raad van Bestuur van het MST kunnen op de gebruikelijke wijze worden ingediend bij het wetenschapsbureau MST (ITWO). Onderzoekers van ZGT dienen de lokale uitvoerbaarheidsverzoeken bij hun eigen Raad van Bestuur in te dienen.

In de loop van 2019 zal op de website van MST Enschede informatie zijn te vinden over het toetsen van ieder type onderzoek, haalbaarheidsverzoeken en monitoring van MST geinitieerde studies. Voorlopig blijft deze website metctwente nog in de lucht.

De METC wil tenslotte opmerken dat indien de onderzoekers dit wensen lopende dossiers ook kunnen worden overgedragen aan andere erkende toetsingscommissies. Dit zal wel gepaard gaan met extra kosten.

Namens de voorzitter dr. J.F.F. Lekkerkerker,

drs. R.M.M. Bosschaart-Castermans, secretaris METC Twente