Zie Nieuws

Model proefpersoneninformatie vanaf 1 april 2019 maatstaf bij beoordeling informatiebrief

Vanaf maandag 1 april 2019 (geen grap!) geldt het Model proefpersoneninformatie bij nieuw in te dienen onderzoeksdossiers als maatstaf bij de beoordeling door de toetsingscommissie van de ingediende informatiebrief. Dit betekent dat het model vanaf vandaag geen vrijblijvend karakter meer heeft.

De CCMO heeft dit besluit afgelopen januari aangekondigd. Omdat de maatregel vandaag ingaat brengen we dit met deze nieuwsbrief nogmaals onder uw aandacht.

Het Model proefpersoneninformatie helpt onderzoekers om beknopte en heldere informatie op te stellen en voorkomt dat zij essentiële onderdelen over het hoofd zien bij het schrijven ervan. Voor de niet-studiespecifieke onderdelen geldt dat afwijkingen in de ingediende informatiebrief zonder adequate motiveringen vanaf vandaag niet worden geaccepteerd. Voor de overige (studiespecifieke) onderdelen spelen de aanbevelingen in het model voor beknoptheid en gepast taalgebruik een belangrijke rol bij de beoordeling door de toetsingscommissie.

Meer informatie vindt u op de website van de CCMO.