Zie Nieuws

Onderzoek afgerond voor 1 november 2019? Melden! Overdracht dossiers naar MEC_U

Wordt uw onderzoek vóór 1 november 2019 beeindigd? Laat het zo spoedig mogelijk weten via een e-mail naar metc@mst.nl

Gebruik bij einde onderzoek het formulier Melding beeindiging hoofdtoetsing.