Zie Nieuws

Website METC Twente wordt onderdeel website MST Adviescommissie lokale uitvoerbaarheid WMO en niet WMO

In de eerste helft van 2020 zal deze website worden opgeheven.

De adviescommissie lokale uitvoerbaarheid voor WMO-plichtig en niet WMO-plichtig onderzoek, waarvoor het wetenschapsbureau het secretariaat vormt, zal een website openen als onderdeel van de MST website.

U wordt op deze website tijdig geinformeerd over de ontwikkelingen.

U kunt voor indiening lokale uitvoerbaarheid WMO plichtig onderzoek, dat elders is getoetst, nog altijd terecht bij ITWO@mst.nl. Daarvoor staan de bekende downloads op deze website.

Voor niet WMO plichtig onderzoek kunt u nog steeds het e-mailadres metc@mst.nl gebruiken. 

Met vriendelijke groet, medewerkers wetenschapsbureau MST Enschede.