Zie Nieuws

Nieuwe mailadressen wetenschapsbureau MST

Binnenkort wordt deze website opgeheven. De volgende mailadressen worden vervangen, maar kunt u al gaan gebruiken naar gelang het onderwerp van uw mail:

Voor lokale uitvoerbaarheid WMO-plichtig onderzoek:  ITWO@mst.nl wordt vervangen door lokaleuitoerbaarheid@mst.nl

Voor niet WMO-plichtig onderzoekMETC@mst.nl wordt nietWMO@mst.nl

Algemeenwetenschapsbureau@mst.nl is voor algemene vragen omtrent wetenschap en vragen omtrent onderwijs rondom wetenschappelijk onderzoek.