Zie Over METC Twente

Procedures METC TWENTE

De METC TWENTE beoordeelt onderzoeksdossiers aan de hand van de Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO). De werkwijze van de METC TWENTE is vastgelegd in diverse Standard Operating Procedures (SOP’s).

Hier vindt u een overzicht van de geldige SOP’s, deze worden aangepast als de fusie met de MEC-U een feit is.

Overzicht SOP’s METC Twente

Status per 01-10-2013

SOP

Klasse

Geschreven door

Versie

Ingangsdatum

Revisie-datum

Asop Schrijven en beheer van sop's

Algemeen

Saron Satink

4

01-10-2013

10-2015

Dsop Termijnbewaking

Database

Saron Satink

4

01-10-2013

10-2015

Msop Beoordeling deskundigheid, belangen en (neven)functies

METC Twente

Saron Satink

5

01-10-2013

10-2015

Msop Besluitvormingsprocedure

METC Twente

Saron Satink

4

01-10-2013

10-2015

Msop Werving en selectie METC leden

METC Twente

Saron Satink

3

12-09-2011

10-2015

Osop Advies aanvraag (externe) deskundige

Onderzoeksdossier

Saron Satink

4

12-11-2011

10-2015

Osop Beoordeling amendementen

Onderzoeksdossier

Saron Satink

5

01-10-2013

10-2015

Osop Beoordeling onderzoeksdossier

Onderzoeksdossier

Saron Satink

5

01-10-2013

10-2015

Osop Beoordeling ongewenste voorvallen

Onderzoeksdossier

Saron Satink

5

01-10-2013

10-2015

Osop Melding beëindiging studie

Onderzoeksdossier

Saron Satink

5

01-10-2013

10-2015

Osop Voortgangsrapportage en veiligheidsrapportage

Onderzoeksdossier

Saron Satink

5

01-10-2013

10-2015

Rsop Archivering

Archivering

Saron Satink

2

12-09-2011

09-2013

Rsop Digitale doorzending naar de CCMO

Archivering

Saron Satink

2

01-10-2013

10-2015

Rsop Postregistratie

Archivering

Saron Satink

5

01-10-2013

10-2015

Wsop WOB-verzoeken

WOB

Saron Satink

4

01-10-2013

10-2015