Zie Over METC Twente

Tarieven METC TWENTE

Vanaf 01-04-2019 zijn de volgende tarieven voor de METC TWENTE vastgesteld:

Tarieven beoordelingen (excl. BTW)

Indiener

Amendement

Onderzoek gelieerde instelling is opdrachtgever*

De kosten voor toetsing worden door de instelling betaald.

LET OP, er kunnen lokale aanvullende eisen zijn

Extern (overig)

€ 500

Industrie

€ 500

industrie >10 deelnemende centra

€ 500

* MST, Roessingh, UT en ZGT

**Kosten voor het indienen van studies (Amendementen WMO en nWMO) van de UT worden door de UT doorberekend aan de onderzoekers. UT onderzoekers dienen hun studie ook aan te melden bij mevrouw C. Lammertink, coördinator mensgebonden onderzoek. 

Tarieven adviesaanvragen (excl. BTW)

Advies aanvraag haalbaarheidtoetsing

€ 1250

Advies niet WMO-plichtig, gelieerde instellingen

De kosten voor toetsing worden door de instelling betaald.

LET OP, er kunnen lokale aanvullende eisen zijn

Advies niet WMO-plichtig, externe instellingen

€350,- 

Tarieven beoordelingen (incl. 21% BTW)

Indiener

Amendement

Onderzoek gelieerde instelling is opdrachtgever*

De kosten voor toetsing worden door de instelling betaald.

LET OP, er kunnen lokale aanvullende eisen zijn

Extern (overig)

€ 605

(€ 500 + € 105 BTW)

Industrie

€ 605

(€ 500 + € 105 BTW)

industrie >10 deelnemende centra

€ 605

(€ 500 + € 105 BTW)

* MST, Roessingh, UT en ZGT

Tarieven adviesaanvragen (incl. 21% BTW)

Advies aanvraag haalbaarheidtoetsing

€ 1512,50

(€ 1250 + € 262,50 BTW)

Advies niet WMO-plichtig, gelieerde instellingen

De kosten voor toetsing worden door de instelling betaald.

LET OP, er kunnen lokale aanvullende eisen zijn

Advies niet WMO-plichtig, externe instellingen

€ 423.50

(€350 + €73.50BTW)