Over METC Twente

Vergaderschema METC TWENTE

Vergaderingen vinden in principe elke tweede maandag van de maand plaats tenzij deze dag samenvalt met een landelijke feestdag. De deadline is meestal 2 dinsdagen voor de vergadering tenzij deze dagen in een vakantieweek vallen. Uitzonderingen op de regel zijn gemarkeerd.

Vergaderschema 2017

Deadline: Dinsdag 12.00 uur

METC vergadering: Maandag 17.30 uur

13 december 2016*

9 januari

31 januari

13 februari

28 februari

13 maart

28 maart

10 april

18 april*

8 mei

30 mei

12 juni

27 juni

10 juli

1 augustus (afgelast)

14 augustus (afgelast)

29 augustus

11 september

26 september

9 oktober

31 oktober

13 november

28 november

11 december

Let Op!!!

* Vervroegde deadline i.v.m. schoolvakanties en feestdagen

Vergaderschema 2018

Deadline: Dinsdag 12.00 uur

METC vergadering: Maandag 17.30 uur

19 december * 

8 januari

30 januari

12 februari

20 februari**

12 maart

2 maart

9 april

24 april**

14 mei

29 mei

11 juni

26 juni

9 juli

31 juli (onder voorbehoud)

13 augustus (onder voorbehoud)

28 augustus

10 september

25 september

8 oktober

33 oktober

12 november

27 november

10 december

Let Op!!!

*In verband met de kerstvakantie wordt de deadline van 19 december 12.00 uur strikt gehanteerd. Dit betekent dat om 12.00 uur de studie compleet dient te zijn. Wilt u er zeker van zijn dat de studie op de januari vergadering wordt besproken, lever de stukken dan eerder in zodat u evt. ontbrekende zaken voor 19 december 12.00 uur aan kunt leveren. Voor studies die in MST worden uitgevoerd hanteren wij in principe een deadline van 12 december.

** Vervroegde deadline i.v.m. schoolvakanties en feestdagen