Over METC Twente

Vergaderschema METC TWENTE

Vergaderingen vinden in principe elke tweede maandag van de maand plaats tenzij deze dag samenvalt met een landelijke feestdag. De deadline is meestal 2 dinsdagen voor de vergadering tenzij deze dagen in een vakantieweek vallen. Uitzonderingen op de regel zijn gemarkeerd.

Vergaderschema 2019

 

Deadline

dinsdag 12.00 uur

METC vergadering

maandag 17.30 uur

11 december 2018*

7 januari

29 januari

11 februari

26 februari *

11 maart

 

Let op!!!

* Vervroegde deadline i.v.m. schoolvakanties en feestdagen.


Vergaderschema 2018

Deadline: Dinsdag 12.00 uur

METC vergadering: Maandag 17.30 uur

19 december **

8 januari

30 januari

12 februari

20 februari**

12 maart

27 maart

9 april

24 april**

14 mei

29 mei

11 juni

26 juni

9 juli

31 juli

13 augustus

28 augustus geannuleerd i.v.m. ontbreken van een secretaris 

10 september geannuleerd i.v.m. ontbreken van een secretaris 

25 september

8 oktober

30 oktober

12 november

27 november

10 december

Let Op!!!

** Vervroegde deadline i.v.m. schoolvakanties en feestdagen