Over METC Twente

Vergaderschema METC TWENTE

Vergaderingen vinden in principe elke tweede maandag van de maand plaats tenzij deze dag samenvalt met een landelijke feestdag. De deadline is meestal 2 dinsdagen voor de vergadering tenzij deze dagen in een vakantieweek vallen. Uitzonderingen op de regel zijn gemarkeerd.

Vergaderschema 2017

Deadline: Dinsdag 12.00 uur

METC vergadering: Maandag 17.30 uur

13 december 2016*

9 januari

31 januari

13 februari

28 februari

13 maart

28 maart

10 april

18 april*

8 mei

30 mei

12 juni

27 juni

10 juli

1 augustus (afgelast)

14 augustus (afgelast)

29 augustus

11 september

26 september

9 oktober

31 oktober

13 november

28 november

11 december

Let Op!!!

* Vervroegde deadline i.v.m. schoolvakanties en feestdagen